Το όραμα μας

Το όραμα μας

Στόχος της εταιρίας είναι να καινοτομούμε συνεχώς στους τομείς της ποιότητας και της ασφάλειας

LEARN MORE
Κατασκευαστική Αρτιότητα

Κατασκευαστική Αρτιότητα

Η 22ετής εμπειρία μας σε βιομηχανικά έργα υψηλής σπουδαιότητας επαληθεύει τη βούλησή μας για αριστεία και συνεχή βελτίωση

DOWNLOAD BROCHURE
Ποιοι Είμαστε
Εταιρικό Προφίλ

Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1995, είναι μια Ελληνική κατασκευαστική εταιρία η οποία ειδικεύεται σε εργολαβίες στον τομέα των βιομηχανιών πετρελαίου, εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και την βαριά βιομηχανία.

Η εταιρία έχει αποκτήσει εικοσαετή εμπειρία στον τομέα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης έργων, έχοντας στην κατοχή της ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικέςς διαχείρισης έργων.

Η εταιρία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, κρατώντας μόνιμο προσωπικό της τάξης των 80 ατόμων, αποτελούμενο από καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες. Το προσωπικό της εταιρίας μεταβάλλεται αναλόγως των απαιτήσεων των εκτελούμενων έργων.

Στις κατασκευαστικές δραστηριότητες της εταιρίας έχουμε ενσωματώσει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ έχει στην κατοχή της και τα αντίστοιχα ποιστοποιήτικά.

Η εταιρία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας με έμφαση στην κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον.

Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. είναι μέλος του Μητρώου Εργοληπτικών Εταιριών (ΜΕΕΠ) δημοσίων έργων κατέχοντας πτυχίο 4ης τάξης όσον αφορά έργα υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, οικοδομικά, οδοποιίας, λιμενικά και πλωτά.

Τα κεντρικά γραφεία της ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. βρίσκονται στο Μαρούσι. Η κεντρική αποθήκη και ο χώρος προκατασκευής βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου (5000 m2), ενώ υπάρχουν και υποδομές στα μόνιμα εργοτάξια μας εντός των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Ασπροπύργου καθώς και στο λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Τομείς Εξειδίκευσης
graphics-icon
Έργα με το "Κλειδί στο χέρι"

Μελέτη – προμήθεια – κατασκευή εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

graphics-icon
Πετροχημική Βιομηχανία

Ανέγερση νέων μονάδων, Ανακαίνιση - αναβάθμιση υπαρχουσών μονάδων, Έργα συντήρησης και έργα shut down

graphics-icon
Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας

Έργα ανέγερσης - ανακαίνισης - συντήρησης

graphics-icon
Υποθαλάσσια έργα

Yποθαλάσσιες εργασίες

graphics-icon
Έργα πολλαπλών ειδικοτήτων

Μικτά έργα πολιτικού μηχανικού - ηλεκτρομηχανολογικά - εγκατάσταση οργάνων - μονώσεις - βαφές

graphics-icon
Βαριά Βιομηχανία

Βιολογικοί καθαρισμοί, Έργα μεταλλικών κατασκευών , Ναυπηγεία, Ανέγερση - αναβάθμιση εργοστασίων

Οι Πελάτες Μας
Τα Έργα Μας
Πιστοποιήσεις Εταιρείας

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει:

Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, καθώς επίσης, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 και Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και BS OHSAS 18001:2007.

Πιστοποιημένα από τον διαπιστευμένο φορέα DQS Hellas στα αντικείμενα: Μελέτη, Κατασκευή, Επισκευή, Συντήρηση και Λειτουργία έργων:

  • Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών, Ενεργειακών, Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Καθαρισμού και διαχείρισης νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, Πλωτών, καθώς και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.

Για τα ανωτέρω Συστήματα διαθέτει Πιστοποιητικό κατά ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2004 και πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001:2007 αντίστοιχα, του φορέα DQS Hellas.
Διαθέτει επίσης πιστοποιητικό IQNET (Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας).
Για κάθε εκτελούμενο έργο της η εταιρία εκπονεί και τηρεί ειδικό Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Quality Plan), καθώς επίσης Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επικοινωνία
Φόρμα Επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 7,
15122, Μαρούσι,
Αθήνα, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

+30 210-80 50 055
+30 210-80 63 575
+30 210-80 51 875

ΦΑΞ

+30 210-61 22 166


ONLINE ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

http://www.mallionda.gr
info@mallionda.gr

Ισολογισμοί

ΠΡΟΒΟΛΗ

Εταιρικό Έντυπο

ΑΝΟΙΓΜΑ